MANAGEMENT CONSULTANCY

ADVISERING / INTERIM & PROJECTMANAGEMENT / FUSIE & OVERNAME

Begeleiding voor snelgroeiende IT-organisaties.

STRATEGIE

Elke ondernemer maakt op bepaalde fases in de ontwikkeling van de onderneming impactvolle strategische keuzes. Soms gebaseerd op de groeistrategie voor de onderneming, soms op basis van de intentie of levensfase van de ondernemer zelf. Deze thema’s zijn vaak de aanleidingen voor onze investeringsoverwegingen. Altijd met het perspectief om de onderneming een hernieuwde vlucht te laten maken met nieuwe groeimogelijkheden:

  • Groei door financiële impuls: U zoekt een investeerder om uw groeiplannen te kunnen verwezenlijken. Maar wel een die u lift kan geven op meerdere gebieden.
  • Groei door aanvullende competenties of ervaring: Als ondernemer bent u tot het inzicht gekomen dat u alleen, of met huw huidige management team, op financieel of organisatorisch gebied niet meer in staat bent om alle kansen die er liggen te benutten. Tesamen met een juiste investeringspartner en complementaire aanvulling in uw board kunt u die kansen met ALADO wel grijpen.
  • Groei door hernieuwde focus, ontzorging of coaching: U wordt als ondernemer te veel afgeleid door zaken die een groeiende onderneming nu eenmaal met zich meebrengt zoals administratieve organisatie, financieel dashboard of personeelszaken. Of u komt niet toe aan uw jarenlang ongewijzigde strategie eens goed opnieuw te herijken.
  • Groei door bedrijfsopvolging: Als ondernemer heeft u een succesvol bedrijf opgebouwd en wilt het overdragen aan een opvolger. U wordt echter belemmerd door het economische- en financieringsklimaat, of u kunt geen opvolger of geschikte koper voor uw onderneming vinden. Om uw opvolgingsproces te borgen kan ALADO een belang nemen in uw onderneming waardoor u een belangrijk deel van het opgebouwde vermogen in de onderneming direct verzilvert. Samen met u vullen wij een gezamenlijke strategie in met een nieuw management en voeren het opvolgingsproces verder uit.

WINGS FOR FLYING

ALADO gelooft in ondernemingen 'laten vliegen' door bieden van nieuw netwerk, begeleiding en tools. Wij geloven niet in organisaties vleugellam leggen door totale overname, of overnemen van de controls. 
  • ALADO pakt als mede investeerder dergelijke uitdagingen graag met u op zodat u als ondernemer zich volledig kunt richten op de zaken die u echt leuk vindt en waarvoor u ooit bent gaan ondernemen.
  • Nadat de participatie is vormgegeven en het aanvullende management is ingevuld, zal in gezamenlijkheid de strategie worden bepaald. De nieuwe groei en waardecreatie van de onderneming, samen met de DGA en het management, staat centraal.

ALADO Wings for Flying

We ondersteunen en leveren tools voor een goede vlucht van de onderneming. ALADO adviseert, biedt het juiste netwerk en investeert in Technologie & IT-organisaties.

Ja, neem contact op met ALADO!

Onze Partners

Northwave - Intelligent Security Operations - A safe digital journey
ALADO Wings for Flying
ALADO Wings for Flying
ALADO Wings for Flying
ALADO Wings for Flying
Axxemble